Nepojmenovaný dokument
 
Nepojmenovaný dokument
 
Nepojmenovaný dokument
 
 
Nepojmenovaný dokument
 
Nepojmenovaný dokument Nepojmenovaný dokument Nepojmenovaný dokument
 
Představujeme
Svaz branně-technických sportů České republiky, z.s.
     
Svaz branně-technických sportů České republiky, z.s. (dále jen SBTS ČR) vznikl v roce 1990. Sídlo má v Praze 7, U Pergamenky 3. Je členským svazem Sdružení sportovních svazů České republiky.

Organizační strukturu SBTS tvoří základní organizace (dále jen ZO) a šest organizací s kolektivním členstvím :

Asociace praktické střelby České republiky (dále jen APS ČR),
Svaz technických sportů „Prácheňsko“ (dále jen STSP)
Technické sporty „Lučan“ (dále jen TSL)
Občanské sdružení LEX (dále jen LEX)
MMAA - Česká asociace smíšených bojových umění (MMAA)
Společnost českých střelců Louny

Hlavním posláním SBTS a jeho kolektivních členů je nabídnout svým členům (dospělým i mládeži) možnost vyžití v branných a technických disciplínách.
SBTS
Činnost SBTS pro dospělé je zaměřena především na střelecké disciplíny :

střelecký víceboj (střelba z velkorážové pistole)

střelecké štafety (střelba z velkorážové pistole)

REPIKO (střelba revolveru, pistole na kovové terče)

střelba z historických (perkusních) zbraní

Od počátku existence svazu je organizován především střelecký víceboj. Tento se skládá ze tří základních disciplín : a) mířená střelba, b) akční střelba (střelba na kovové terče), c) štafety (repiko).

První ročník této zajímavé střelecké soutěže byl organizován v roce 1992 na střelnici Černovír v okrese Ústí nad Orlicí kde se historicky prvním vítězem v soutěži jednotlivců stal Jindřich DVOŘÁK ze ZO Nové Město na Moravě. V soutěži družstev se této pocty dostalo družstvu ZO FENIX Praha ve složení : Ladislav FALTA zms., Miloš MÜLLER, Roman HAFFNER. Od této doby se střeleckého víceboje každoročně zúčastňuje kolem 300 střelců.

Postupně byly do systému soutěží SBTS zavedeny další výše uvedené disciplíny. Velké oblibě střelců se těší střelecké štafety družstev a to především pro možnost využití široké škály kovových a papírových terčů. Soutěže REPIKO jsou v oblibě pro svoji zajímavost, dynamiku a také proto, že do soutěží jsou zapojeny i jiné svazy což umožňuje větší konkurenci a možnost srovnávat výkonnostní úroveň střelců zúčastněných svazů. Střelbě z historických zbraní se věnují tři kluby ZO Beroun, Louny a především Trutnov, která se navíc podílí na většině akcí pořádaných v ČR s historickou tématikou.
     
SBTS věnuje trvalou pozornost práci s mládeží,

proto vede ZO a kolektivní členy k tomu, aby se soustavně věnovaly práci s mládeží. IV. kongres (2000) stanovil úkol dosáhnout do roku 2004 toho , aby z celkového počtu členů mladí lidé do 26 let tvořit minimálně 1/4 členské základny. V. Kongres SBTS, který se konal v říjnu 2004, mohl konstatovat, že se to značným úsilím všech ZO a klubů podařilo.
SBTS v soutěžích mládeže orientuje pozornost na :

Střelecký víceboj mládeže ze vzduchových zbraní

Střelba na optické střelnici

Branný víceboj mládeže,

Letní tábory mládeže,
     
Střelecký víceboj mládeže ze vzduchových zbraní

Praxe ukázala, že i mezi mládeží získává stále větší popularitu akční střelba. Proto vznikla střelecká disciplína střelba ze vzduchových zbraní, střelecký víceboj mládeže. Nultý ročník jsme ve spolupráci se ZO Kunovice uspořádali v roce 1998, první ročník pak v roce 1999 ve spolupráci se ZO SBTS Svatoslav v Lažánkách. V současné době se této střelecké disciplíně věnuje 10 ZO. Nejlepších výsledků v tomto směru dosahuje ZO Chlumec n.C., Vojkovice, Svatoslav, Železný Brod a Louny.

Střelba na optické střelnici

V roce 2005 svaz uskuteční dvě soutěže mládeže ve střelbě na optické střelnici. V případě, že se tato forma osvědčí, bude svaz do budoucna tyto soutěže organizovat pravidelně. O výsledku vas budeme touto cestou pravidelně informovat
Branný víceboj mládeže,

má mezinárodní charakter. Pravidelně se ho účastní družstva ze Slovenské republiky. Dvou ročníků 1999 a 2000 i družstva z Polska. Tradičně nejlepších výsledků dosahují závodníci ze ZO Chlumec n.C., Vojkovice, Svatoslav, Raná, Zálesák Louny, Černošice, Beroun a Karlovy Vary. Naše družstva se zúčastňují závodů v branném víceboji pořádaných každoročně Svazem branných a branných a technických činností Slovenské republiky. Družstva z Vojkovic se zúčastnila podobného závodu v Polsku.
Foto Prudká /5/ 084
Letní tábory mládeže,

které ZO organizují jsou zaměřeny především na přípravu mládeže ve střeleckých disciplínách, branném víceboji, přežití ve volné přírodě, ale i dalších sportovních a zájmových disciplínách. Mezi tradiční organizátory LTM patří především ZO Černošice, Beroun, Louny, Svatoslav, Chlumec n.C., Karlovy Vary a další.

V SBTS má většina soutěží třístupňový, postupový systém.

Základní kola - organizují ZO

Oblastní přebory a kontrolní závody - organizují vybrané ZO

Mistrovství republiky – organizuje Rada SBTS ČR

Výjimku tvoří střelecká soutěž REPIKO, ve které je organizovaná více kolová extraliga.
     
Mezi významné úkoly patří hospodářská činnost SBTS ČR

Svaz od počátku své existence prosazoval ve svém programu zásadu vytvářet pro sportovní a zájmovou činnost ZO co nejlepší podmínky. Jednou z těchto podmínek bylo poskytování získaných finančních prostředků i materiálu na jejich činnost.

Výše dotací na činnost ZO za uplynulých 10 let byly vyšší než 12 mil. Kč. ZO Železný Brod vybudovala nákladem 2,5 mil. Kč klubovnu, která má v současné době široké využití. ZO Hostinné stejným nákladem vybudovala klubovnu se střelnicí. Svaz odkoupil pro klubovou činnost ZO od městských úřadů v Karlových Varech a Králově Dvoře nebytové prostory ve výši cca 150 tisíc Kč.
Svaz a ZO vlastní nemovitosti v :

BEROUNĚ

HOSTINNÉM

LOUNECH

ŽELEZNÉM BRODĚ

     
Představujeme vám naše kolektivní členy
APS

APS vznikla v České republice v roce 1993. U jejího zrodu stáli pp. Karim Benamane a Gustav Cinko. Na kongresu APS, který se konal 29.1.2005 v Humpolci byl do funkce prezidenta znovu zvolen Ing. Josef Hořejší. Do funkce generálního sekretáře byl jmenován Ing. František Humpolec. Prezidentem národní organizace rozhodčích (ČNROI) byl jmenován Bc. Roman Šedý.

Asociace, má sídlo v Praze 7, U Pergamenky 3, je členem mezinárodní organizace I.P.S.C. (International Practical Shooting Confederation) se sídlem v Kanadě. Tato mezinárodní organizace sdružuje 69 národních svazů celého světa. Základním motivem praktické střelby je mezinárodní heslo :

”DVC” DILIGENTIA VIS CELERITAS (přesnost - síla – rychlost)
V současné době se praktická střelba stala celosvětově provozovaným sportem Jsou pořádána národní a kontinentální mistrovství, mistrovství Evropy a světová. Na špičce se pohybují střelci z USA, Filipín a Francie mezi které se od roku 1999 stále častěji prosazují i střelci České republiky (Martin Kameníček, Miroslav Kameníček Adam Tyc, Michaela Hořejší, Ludmila Střižíková a další) .


APS byla v roce 2004 pověřena pořádáním Mistrovství Evropy, které se uskutečnilo ve dnech 22. – 28.8.2004 na střelnici v Opařanech.2004. Je to důkaz toho, že APS si za 11 let členství v IPSC dokázala vydobýt takové postavení ve světě, že jí organizace tohoto významného evropského závodu byla svěřena. APS ve světovém hodnocení, které IPSC provádí, obsadila v roce 2003 z 69 hodnocených národních organizací 7. místo.


STSP

V roce 2004 se stal novým kolektivním členem SBTS - STSP – Písek..

Ve svazu je registrováno 29 organizací, ve kterých se sdružuje 923 členů. Členové mají možnost rozvíjet své záliby v disciplínách : střelectví, modelářství, motorismu, kynologie, biatlonu, elektroniky a výpočetní techniky, KVZ ,radioamatérské činnosti a orientačního běhu.

Organizace vlastní sportovní areál v Písku, kde je moderní střelnice, na které je 15 stavů - 25m, 30 stavů -50 m a 6 stavů -100m. Dále závodní dráha pro motoristické sporty, biatlonové tratě, zázemí pro kynology, radioamatéry a ubytování pro 90 osob.

V areálu se organizují ve spolupráci s dalšími organizacemi závody na kolečkových lyžích, orientační závody invalidů a Dětské dny.

Z vrcholných akcí Svaz organizuje Mezinárodní závody SUPERMOTO ČR, MINIBIKE, a vložené závody do ME motokár.

Činnost není orientovaná pouze na město Písek, ale i na další obce (Milevsko Veselíčko a Mirovice), kde na místních střelnicích probíhají střelecké soutěže a aktivně pracují s dětmi.


TSL

TSL se registrovaly na MV ČR dne 22.11.1990. Sídlo mají v budově SBTS 5. května 163 Louny. V roce 1997 vstoupila celá tato okresní organizace jako kolektivní člen do Svazu branně-technických sportů České republiky.

TSL tvoří v současné době celkem 24 základních organizací. Z tohoto počtu se 8 organizací věnuje sportovní střelbě, 6 organizací má všeobecné sportovně technické zaměření, 3 organizace se věnují motorismu a po jedné organizaci elektronice, modelářství, civilní ochraně, závěsnému létání, radioamatérství, zálesáctví a kynologii. Počet členů TSL se pohybuje průměrně kolem 600. Organizace vydává každoročně vlastní sportovní kalendář.

V řadě soutěží se aktivně zapojuje do systému sportovních soutěží SBTS. Čtyři základní organizace TSL se staly i základními organizačními články SBTS.
     
 
  Nepojmenovaný dokument
    Svaz branně-technických sportů, z.s.
    Sekretariát
    U Pergamenky 3
    170 00 Praha 7
    tel.:220 809 588
       
Untitled Document
21. července 2017, 04:33:10
Untitled Document
David Děták © 2012
Untitled Document
sekr@sbts.cz